Tag Archief van: kunduz-akkoord

Crisisheffing 16% wellicht onrechtmatig

Crisisheffing loonbelasting 2013

Met ingang van 2013 kent de Wet op de loonbelasting 1964 een ‘crisisheffing’ van 16% over het jaarloon van 2012 van een werknemer voor zover dat jaarloon meer bedraagt dan € 150.000. Het is de vraag of deze maatregel rechtmatig is, dit vanwege een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden die op 19 februari 2013 is gepubliceerd. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is overigens op 1 januari 2013 ontstaan uit de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden. Lees meer