Oproepkracht doorbetalen over periode na voorval op het werk?

Arbeid & Recht / 04-09-2023 / Bron: Fiscount

De casus: een werknemer treedt per 1 mei 2022 in dienst als tandartsassistente op basis van een 1 jarig nulurencontract. Er vindt tijdens een behandeling een aanvaring plaatst tussen werknemer en de tandarts, op 28 december 2022. De werknemer wordt weggestuurd. Echter verzoekt de tandarts op 8 februari 2023 de werknemer in gesprek te gaan om het conflict te herstellen. De werknemer gaat hier niet op in, echter vordert die betaling van loon op grond van rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW.

Hoe ontvouwt de zaak zich?

De rechter oordeelt dat de werkgever het loon uitbetaalt, gegrond op het gemiddelde loon over de maanden oktober t/m december 2022. De bedrijfsarts had het advies gegeven voor beide partijen om in gesprek te gaan. Maar, omdat de werknemer niet is ingegaan op de uitnodiging van de werkgever om het conflict op te lossen via een gesprek, betaalt zij wel de prijs. De kantonrechter veroordeelt dan ook dat de werknemer bij “arbeidsongeschiktheid” het recht op loon verliest, mits zij geen medewerking geeft om de oorzaken van het arbeidsconflict tussen haar en de tandarts weg te nemen.

Aanpassing referteperiode
“In artikel 7:610b BW is bepaald dat wanneer een arbeidsovereenkomst ten minste drie maanden heeft geduurd, de bedongen arbeid in enige maand vermoed wordt een omvang te hebben die gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de drie voorafgaande maanden. De maand januari is hier niet representatief, omdat de werknemer toen op non-actief stond. Om die reden is door de kantonrechter uitgegaan van de maanden oktober t/m december 2022 bij het bepalen van de referteperiode” – Fiscount.nl 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *