Geen opdracht of instemming werkgever; geen uitbetaling overwerk

Arbeid & Recht / 14-07-2023 / Bron: Fiscount

Casus: Medio 2016 komt werkneemster bij werkgever in dienst, als beleidsadviseur kwaliteit en innovatie. In haar contract staat: “Werkgever is gerechtigd opdracht te geven tot overwerk. Een beloning voor het door werknemer eventueel te verrichten overwerk, voor zover binnen redelijke proporties, is begrepen in het salaris als hiervoor gemeld.”
Tussen 2019 en 2022 heeft zij 2.150 overuren gemaakt. Zij communiceert haar overwerken met haar werkgever via email en WhatsApp berichten. In 2021 claimt ze bij haar werkgever €60.000. Echter heeft de werkgever nooit expliciet opdracht gegeven om extra uren te werken en heeft hier ook niet om gevraagd. In werkelijkheid, heeft de werkgever zelfs gecommuniceerd met de werkneemster om haar taken te delegeren en niet werk te verrichten voor anderen.

Uitspraak: Zij kan echter niet aantonen dat de werkgever haar opdracht heeft gegeven of akkoord is gegaan met de overuren, en dus kan het gerechtshof haar vordering niet toewijzen. Het hof heeft de werknemer in het ongelijk gesteld; omdat haar communicatie met haar werkgever niet helder was w.b.t. haar overwerken. Dit stelde de werkgever daardoor niet in de gelegenheid om hier mee akkoord te gaan of niet.

Beter en eerder communiceren over overuren

“Het hof ziet dat de werkneemster lange tijd hard heeft gewerkt voor een aan haar werkgever verbonden startende onderneming. Zij verwachtte c.q. hoopte hierin te kunnen gaan participeren. Toen zij vervolgens in 2020 een concreet voorstel deed om dit vorm te geven en kennelijk teleurgesteld was, bleef reactie van haar werkgever uit. In reactie daarop diende zij de overurenclaim in. Maar dat biedt haar volgens het hof geen grond om vervolgens de gewerkte uren integraal als overuren in rekening te brengen bij werkgever. Bovendien was een beloning voor haar binnen redelijke proporties te verrichten overwerk begrepen in haar salaris. Volgens het hof had de werkneemster op een heldere manier eerder aan haar werkgever kenbaar moeten maken dat zij te veel uren moest werken en dat zij die overuren betaald wilde zien. Die mogelijkheid is de werkgever tot eind 2020 echter ontnomen, zodat de werkgever niet meteen de juistheid van de gestelde overuren heeft kunnen controleren en geen maatregelen heeft kunnen nemen om te voorkomen dat de werkneemster te veel uren werkte” – Fiscount.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *