Artikelen door Wichard Steen

2023: Belangrijkste fiscale veranderingen voor ondernemers

Register Belastingadviseurs / 21-01-2023 Het nieuwe jaar is begonnen en in deze post lees je meer over de belangrijkste fiscale veranderingen en ontwikkelingen voor dit nieuwe belastingjaar.  Hieronder een samenvatting van de vier belangrijkste fiscale veranderingen voor ondernemers in 2023:  1. Verhoging van de belastingdruk in de vennootschap Deze verandering in de vennootschapsbelasting zal de […]

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor ondernemers

Register Belastingadviseurs / 11-01-2023 Het Rijksoverheid biedt met de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen. Een regeling voor energie-intensieve mkb-ers als hulp om een duurzaam bedrijfsmodel te creëren in de komende periode. De aanvraag voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) zal naar verwachting tijdens het eerste kwartaal openen bij de Rijksdienst van […]

Belasting aangifte 2020

Aangifte inkomstenbelasting 2020: wij maken het voor u makkelijker! De Westfriese Rekenmeester zet het kantoor van Administratie Kantoor Andijk (AKA) voort! Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020 kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht. U mag daarvoor naar ons kantoor in Venhuizen komen. Ook kunt u in Andijk terecht als u dat prettiger […]

Administratie Kantoor Andijk

Westfriese Rekenmeester breidt uit en neemt Administratie Kantoor Andijk (AKA) van Ineke Bollen over. Via de media Publicatie Andijker en door middel van een persoonlijk schrijven zijn alle klanten geïnformeerd. Met ingang van 1 januari 2021 worden de werkzaamheden door het team van de Westfriese Rekenmeester voortgezet. De vertrouwde gezichten van het voormalige kantoor in […]

Btw-teruggaaf verrekenen met loonheffing

Register Belastingadviseurs / 14-02-2017  De Belastingdienst laat weten dan een teruggaaf van btw kan worden verrekend met een aangifte loonheffingen (LH). Hiervoor moet een speciaal formulier worden gebruikt. Wie in aanmerking komt voor verrekening, krijgt uitstel van betaling voor de aangifte LH zodat een boete wordt voorkomen. Voorwaarden voor verrekening •    De aangifte LH waarmee […]

Ambtshalve verminderen en teruggeven

Register Belastingadviseurs / 30-01-2017 Door het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 18 december 2013 (nr. BLKB2013/995M) werd het afzonderlijke besluit over ambtshalve verminderen en teruggeven van 16 december 2010 (nr. DGB2010/6799M) ingetrokken. In onderdeel 23 van het huidige BFB (nr. BLKB2016/19) worden de formele regels voor ambtshalve verzoeken en te laat ingediende bezwaarschriften beschreven. In […]

Landelijke Landbouwnormen 2016 nu helemaal bekend

Register Belastingadviseurs / 26-01-2017 De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2016 bekendgemaakt. Hierin zijn de normbedragen voor 2016 opgenomen voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van […]

Tijdklemmen voor de kapitaalverzekeringen eigen woning vervallen per 1 april 2017

Register Belastingadviseurs / 10-02-2017 Staatssecretaris Wiebes is van plan de tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) per 1 april 2017 helemaal te laten vervallen. Dat schrijft hij in brieven van 8 februari 2017 aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Impact van afschaffing […]

Wiebes informeert Kamer over overgangsrecht schenkingsvrijstelling

Register Belastingadviseurs / 09-02-2017 Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een brief die betrekking heeft op het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000 (art. 82a SW). Overgangsrecht 2010 en 2017 De bewindsman maakt onderscheid tussen het overgangsrecht 2010 en het overgangsrecht […]