Artikelen door Wichard Steen

Btw-teruggaaf verrekenen met loonheffing

Register Belastingadviseurs / 14-02-2017  De Belastingdienst laat weten dan een teruggaaf van btw kan worden verrekend met een aangifte loonheffingen (LH). Hiervoor moet een speciaal formulier worden gebruikt. Wie in aanmerking komt voor verrekening, krijgt uitstel van betaling voor de aangifte LH zodat een boete wordt voorkomen. Voorwaarden voor verrekening •    De aangifte LH waarmee […]

Ambtshalve verminderen en teruggeven

Register Belastingadviseurs / 30-01-2017 Door het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 18 december 2013 (nr. BLKB2013/995M) werd het afzonderlijke besluit over ambtshalve verminderen en teruggeven van 16 december 2010 (nr. DGB2010/6799M) ingetrokken. In onderdeel 23 van het huidige BFB (nr. BLKB2016/19) worden de formele regels voor ambtshalve verzoeken en te laat ingediende bezwaarschriften beschreven. In […]

Landelijke Landbouwnormen 2016 nu helemaal bekend

Register Belastingadviseurs / 26-01-2017 De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2016 bekendgemaakt. Hierin zijn de normbedragen voor 2016 opgenomen voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor ondernemers en alleen voor agrarische activiteiten in Nederland. Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van […]

Tijdklemmen voor de kapitaalverzekeringen eigen woning vervallen per 1 april 2017

Register Belastingadviseurs / 10-02-2017 Staatssecretaris Wiebes is van plan de tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) per 1 april 2017 helemaal te laten vervallen. Dat schrijft hij in brieven van 8 februari 2017 aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Impact van afschaffing […]

Wiebes informeert Kamer over overgangsrecht schenkingsvrijstelling

Register Belastingadviseurs / 09-02-2017 Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een brief die betrekking heeft op het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000 (art. 82a SW). Overgangsrecht 2010 en 2017 De bewindsman maakt onderscheid tussen het overgangsrecht 2010 en het overgangsrecht […]

S&O-verklaring overdraagbaar

Register Belastingadviseurs / 20-01-2017 Vanaf 1 januari 2017 kan een S&O-verklaring onder voorwaarden worden overgedragen. Dit is geregeld in de Beleidsregels omzetten S&O-verklaringen. De overnemer kan met een beroep op de hardheidsclausule een omzettingsverzoek indienen bij de minister van Economische Zaken. De belangrijkste voorwaarden De S&O-verklaring mag niet meer dan 5 jaar geleden zijn afgegeven. […]