Tag Archief van: box 3

Hoe berekent u uw Box 3 vermogen?

Berekening box III vermogen wijzigt

Sinds 2011 is de wijze waarop u uw vermogen in Box 3 moet aangeven gewijzigd. Voorheen gaf u de waarde op 1 januari en de waarde op 31 december op. De waarde box 3 bedroeg toen het gemiddelde van deze twee waardes. Lees meer

Kapitaalverzekering Box 3?

Kapitaalverzekering

Velen worstelen met deze vraag. Heeft u een kapitaal verzekering welke is afgesloten voor 15 september 1999 en waarvan het verzekerd kapitaal of de looptijd niet is gewijzigd? Dan heeft u een vrijstelling in Box 3 van € 123.428. Kortom is de waarde van uw kapitaalverzekering lager dan de genoemde vrijstelling dan, hoeft u deze niet aan te geven. Lees meer