Tag Archief van: partner

Hoe berekent u uw Box 3 vermogen?

Berekening box III vermogen wijzigt

Sinds 2011 is de wijze waarop u uw vermogen in Box 3 moet aangeven gewijzigd. Voorheen gaf u de waarde op 1 januari en de waarde op 31 december op. De waarde box 3 bedroeg toen het gemiddelde van deze twee waardes. Lees meer

Heffingskorting minstverdienende partner

Heffingskorting

Heeft uw partner geen of weinig inkomen? Normaal kan hij of zij geen optimaal gebruik maken van de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting de ouderschapsverlof- en de levensloopverlofkorting. Lees meer