Ambtshalve verminderen en teruggeven

Register Belastingadviseurs / 30-01-2017

Door het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) van 18 december 2013 (nr. BLKB2013/995M) werd het afzonderlijke besluit over ambtshalve verminderen en teruggeven van 16 december 2010 (nr. DGB2010/6799M) ingetrokken. In onderdeel 23 van het huidige BFB (nr. BLKB2016/19) worden de formele regels voor ambtshalve verzoeken en te laat ingediende bezwaarschriften beschreven. In de notitie Ambtshalve verminderen en teruggeven worden deze regels beschreven. De notitie staat nu online en daarin wordt ingegaan op:
  • de wettelijke grondslag voor ambtshalve verminderen
  • de termijn voor een verzoek om ambtshalve vermindering
  • de rechten van belastingplichtigen
  • ambtshalve vermindering van aanslagen IB 2010 en later
  • gronden voor afwijzing van een verzoek
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *