Schenkingen tot € 100.000,- vrijgesteld!

De eenmalig verhoogde vrijstelling in de schenkbelasting voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor schenkingen die verband houden met de eigen woning wordt tijdelijk verruimd.

Zo vervalt tijdelijk de beperking dat de schenking moet zijn gedaan door een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag iedereen van een familielid of van een derde vrij van schenkbelasting een schenking ontvangen van maximaal € 100.000, mits deze wordt aangewend voor de eigen woning. Bij ministeriële regeling zijn voorwaarden worden gesteld om zeker te stellen dat het verkregen bedrag wordt aangewend voor de verwerving van een eigen woning of voor verbetering of onderhoud van die eigen woning. De huidige vrijstelling wordt met ingang van 29 oktober 2012 structureel zodanig uitgebreid dat ook een schenking die is bestemd voor de aflossing van een restschuld voor een eigen woning onder de faciliteit valt echter alleen in de ouder – kind relatie.

Een belangrijke vraag is, is de vrijstelling van artikel 12 van de succesie wet ook op deze schenkingen van toepassing?. In de door de staatssecretaris opgestelde voorwaarden wordt hier met geen woord over gesproken

Artikel 12 SW bepaalt dat schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, onder de nalatenschap vallen.
Niet alle schenkingen binnen 180 dagen vallen onder de nalatenschap in lid 3 van dit atikel zijn de uitzonderingen opgenoemd. Zo is de huidige jaarlijkse schenkingen van ouders aan kind en de ruime vrijstelling voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar vrijgesteld.

Aan de schenkingen zijn wel de voorwaarden verbonden dat deze is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het gehele bedrag van de schenking zijn (rest)schuld eigen woning, of een deel van die (rest)schuld, heeft afgelost.

Inmiddels hebben diverse banken aangegeven de boeterente die op veel leningen geldt tijdelijk te laten vervallen.

Kortom controleer hoe uw bank om gaat met vervroegd aflossen en laat u goed informeren door uw adviseur!

Wilt u meer informatie betreffende dit onderwerp? Vul dan a.u.b. onderstaand formulier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *