Tijdklemmen voor de kapitaalverzekeringen eigen woning vervallen per 1 april 2017

Register Belastingadviseurs / 10-02-2017

Staatssecretaris Wiebes is van plan de tijdklemmen voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW) per 1 april 2017 helemaal te laten vervallen. Dat schrijft hij in brieven van 8 februari 2017 aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

Impact van afschaffing
Het vervallen van de tijdklemmen vloeit voort uit een amendement dat is aangenomen bij het pakket Belastingplan 2017. In het amendement was opgenomen dat de wijzigingen in werking zouden treden op een nader te bepalen tijdstip, in afwachting van het onderzoek naar de impact van deze maatregelen. Wiebes heeft het parlement nu laten weten dat DNB en de AFM verwachten dat het volledig laten vervallen van de tijdklemmen niet zal leiden tot massale afkoop van deze producten, omdat afkoop vaak financieel niet aantrekkelijk is voor de klant. De nadelige impact voor banken en verzekeraars lijkt gering te zijn.

Vrijstelling
Op grond van het amendement vervalt straks de voorwaarde dat minimaal 15 of 20 jaar premie moet zijn betaald voor toepassing van de vrijstelling voor de KEW, SEW en BEW. De lage vrijstelling van € 36.900 bij 15 jaar premiebetaling komt hiermee ook te vervallen. Om in aanmerking te komen voor de hoge vrijstelling van € 162.500 is dan voldoende dat gedurende de hele looptijd jaarlijks premies zijn voldaan binnen de geldende bandbreedte. Voorwaarde blijft wel dat de uitkering moet worden gebruikt voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

Goedkeuringen
Voor producten die na 15 jaar premievrij worden gemaakt, wil de staatssecretaris goedkeuren dat deze geacht worden te hebben voldaan aan de eis dat gedurende de hele looptijd jaarlijks premie is betaald. Aanvullende voorwaarde daarbij is dat het product al op 8 februari 2017 de (contractuele) mogelijkheid bood om na minstens 15 jaar premievrij te worden gemaakt. Eenzelfde goedkeuring wil hij opnemen voor gevallen waarin sprake is van een overeengekomen verkorte premieduur, als minstens 15 jaar premie is of wordt betaald.

Brede Herwaarderingspolissen
Wiebes wil de tijdklemmen per 1 april 2017 ook helemaal laten vervallen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen, hoewel het amendement daarin niet voorzag. Voor deze producten was per 1 januari 2017 een aflossingseis ingevoerd naar aanleiding van het per die datum beperkt laten vervallen van de tijdklemmen voor deze producten. Die aflossingseis kan volgens de staatssecretaris weer komen te vervallen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *