Wiebes informeert Kamer over overgangsrecht schenkingsvrijstelling

Register Belastingadviseurs / 09-02-2017

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een brief die betrekking heeft op het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000 (art. 82a SW).

Overgangsrecht 2010 en 2017
De bewindsman maakt onderscheid tussen het overgangsrecht 2010 en het overgangsrecht 2017. Het overgangsrecht 2010 maakt een onbelaste inhaalvrijstelling van circa € 27.500 mogelijk. Het overgangsrecht 2017 maakt in de periode 2017-2018 een aanvullende schenkingsvrijstelling eigen woning van circa € 47.000 mogelijk als in de periode 2015-2016 al is gebruikgemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning. Door de samenloop van het overgangsrecht 2010, als dat is toegepast in de periode 2015- 2016, en het overgangsrecht 2017 is het mogelijk dat iemand die vóór 2010 de verhoogde schenkingsvrijstelling heeft toegepast, in de periode 2017-2018 kan gebruikmaken van de onbelaste schenkingsvrijstelling eigen woning van circa € 47.000. Het overgangsrecht 2017 zorgt daardoor voor een verruiming van de schenkingsvrijstelling voor een bepaalde groep, maar volgens Wiebes zeker niet voor een beperking van die vrijstelling voor een andere groep. De extra verruiming uit het overgangsrecht 2017 geldt niet als vóór 2017 geen eigen woning met een eigenwoningschuld aanwezig was. Het kabinet ziet geen aanleiding om het overgangsrecht 2017 te verruimen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *